Smarthus

Smarthus integrasjon av varmtvannsbereder Høiax ConnectFlow i Node-Red som intergrerer Høiax Connect VVB med Home Assistant (og andre systemer) via MQTT

 

Løsningen benytter myUplink.com sitt API til å hente ut status, og gjøre denne tilgjengelig over MQTT.


I første versjon er det kun tilrettelagt for uthenting av informasjon, styring er planlagt implementert i neste versjon.


Informasjon om installasjon og bruk, samt nedlastning kommer snart