Om

Rolf Marthin

Nilsen

Erfaren nettverksingeniør

OM


Ingeniør med allsidig erfaring fra nettverk- og serverdrift, fra både offentlig og privat sektor. 


Rolf Marthin har sitt daglige virke i  i IVAR IKS (Interkommunalt selskap som leverer vann, avløp og renovasjonstjenester til 12 kommuner i Rogaland - ca 360 000 innbyggere ), hvor han drifter OT-nettverk for kritisk infrastruktur.  


Tidligere har han vært sentral i Telenor maritimes (tidligere MCP og Telenor Maritim Radio) satning på konnektivitet til skip. Gjennom å kombinere satelitt og mobile bærere fra landbasserte nett, har man klart å gi optimal dekning for skip, og utnytte tilgjengelig båndbredde optimalt. Han har designet løsninger for passasjerskip i rutetrafikk (Hurtigruten, Fjord line og Color line), offshore fartøyer samt fiskeflåten.


Han har også vært sentral i oppsett av løsninger for overvåkning og drift av  løsningene.  Drift av it-løsninger og nettverk for 5 kystradiostasjoner, har også vært sentrale oppgaver.


Med erfaring med drift av blant annet PABX og VoIP løsninger, servere (Linux og Windows), routere, brannmurer, nettverks akseleratorer, bundling løsninger, overvåkningssystemer samt andre støttesystemer er Rolf Marthins allsidighet, samt evnen til raskt kunne sette seg inn i ny teknologi og nye produkter hans store styrke.


Med nær 25 års fartstid i bransjen har han erfaring innen flere felter som  eksempelvis systemutvikling, anskaffelser, løsningdesign, prosjektledelse og drift